Hnízdo se nachází v národním parku Doñana. Hnízdní budka byla navržena tak, aby napodobovala přirozenou díru v kmeni korkového dubu a je instalována v korkovém dubu poblíž Francisco Bernis Center v El Rocío.

Budka byla instalována v listopadu 2021 a od té doby do budky vstoupilo několik druhů: sýkora modřinka, sýkora koňadra, nakonec zde snesla vejce samička špačka černého.
Jedná se o druh s výrazným antropickým charakterem, úzce spjatý ve svých potravních zvyklostech s existencí hospodářských zvířat a který vykazuje nejvyšší hustotu ve městech a obcích, příměstských oblastech a plodinách mnoha typů.

Špaček černý

Špaček černý je velmi blízkým příbuzným špačka obecného, v létě jednobarevně černý a v zimě jen slabě kropenatý.
Tento špaček nahrazuje ve Španělsku špačka obecného. Nikdy se nevyskytují společně. Když ale v zimě přetahují přes Španělsko hejna špačků obecných, připojují se k nim i jednotliví špačkové černí a nejsou pak od špačků obecných k rozeznání. Tento druh není považován za ohrožený. Evropská populace je odhadována na 2 – 3 miliony hnízdících párů. Evropa tvoří 50 – 74 procent světové populace špačka černého. Velice hrubým odhadem by se na světě mohlo vyskytovat kolem 14 000 000 ptáků tohoto druhu.
Špačkové černí jsou úzce závislí na člověku a obyčejně hnízdí v koloniích pod střechami, v šachtách studní nebo v trhlinách ve zdech. Snůška čítá zpravidla čtyři vejce. Hejna, která špaček černý tvoří, nebývají až tak velká jako je tomu u špačka obecného. Naučí se výborně imitovat různé ptačí zvuky.
Špaček černý je všežravý, konzumuje jak hmyz, tak i různé bobule atd. Živočišná potrava převládá samozřejmě hlavně v době odchovu mláďat.

Ženetka obecná

Ženetka obecná žije v Africe, na Blízkém východě, na Pyrenejském poloostrově a v jižní Francii, kde obývá především lesy, křovinaté a skalnaté krajiny. Je to noční tvor, který loví hlodavce, ale rovněž ptáky.
Všechny ženetky jsou dost jednotného vzhledu. Krátké končetiny nesou protažené tělo s dlouhým ocasem. Zbarvení je vždy velmi podobné – zvířata mají na těle různé skvrny a ocas zdobí příčné proužky.
Od některých druhů poznáte ženetku obecnou podle toho, že má na zádech pruh delší, jako kartáč vztyčitelné srsti.

Online přenos z hnízda

Špaček černý – Španělsko

Videozáznamy

Ženetka obecná ulovila inkubující samičkuNavzdory skutečnosti, že vejce nebyla od zmizení samice inkubována, jedno z mláďat se vylíhlo o 20 hodin později. Bohužel v nepřítomnosti samice v následujících hodinách mládě sežrali mravenci.

Zdroj:
SEOBirdLife – Sociedad Española de Ornitología , chovzvirat.cz