Odstáté uši jsou vrozenou estetickou vadou. Pro děti mohou „plachťáky“ znamenat zdroj posměchu a škádlení ve školce nebo škole, trápí ale často i dospělé. Pokud nejdou zamaskovat účesem, je možné se jich zbavit plastickou operací uší neboli otoplastikou.

 

Kdy se jedná o odstáté uši?

Většina populace má uši pěkně přilehlé k hlavě, takže nebudí žádnou zvláštní pozornost. Za odstávající uši označujeme případy, kdy je mezi ušním boltcem a kostí lebeční úhel větší než 30 stupňů, nebo také pokud je vzdálenost mezi okrajem ucha a hlavou větší než 2,8 cm.

Může za to obvykle malformace, kdy se téměř nebo vůbec nevytvoří vnitřní záhyb ucha. Někdy také může být příčinou příliš velký tvar ušního boltce.

Odstáté uši mají původ v genetice a nepředstavují zdravotní problém, zpravidla jen čistě estetický.

 

Pomůže otoplastika

Otoplastika, neboli plastická operace uší je poměrně rutinní, běžnou a bezrizikovou operací, která pacientovi pomůže vyřešit nepříjemnosti spojené s odstátýma ušima. Trvá přibližně hodinu a provádí se buď v místním znecitlivění nebo v celkové anestezii (preferovaná varianta u dětí).

 

Je vhodná otoplastika u dětí nebo v dospělosti?

Neexistuje nějaký obecný ideální věk. Od pátého až šestého roku života je ukončen vývoj chrupavky v oblasti ucha a je tedy možné plastiku uší realizovat.
I když odstáté uši nezpůsobují zdravotní obtíže, mohou ovlivnit psychiku člověka. Zvlášť v případě křehké dětské nebo později dospívající duše mohou necitlivé reakce okolí vytvořit hluboké niterné jizvy.
Proto je potřeba otoplastiku dobře naplánovat, jak také potvrzuje Prim. MUDr. Inka Třešková, PhD.  z oddělení Plastické chirurgie ve FN Plzeň: „Naše estetické vnímání dítěte se nemusí shodovat s estetickým vnímáním jeho sama. Pro operaci uší, aby byla přínosem, je důležité, aby její nutnost cítilo samo dítě. Pokud bychom mu operaci nutili, aniž by mělo samo potřebu něco měnit, může se stát pro dítě určitým traumatem. Proto radím rodičům, kteří přijdou s tímto tématem za mnou do ordinace, aby počkali na chvíli, kdy si dítě bude změnu samo přát. Často se to děje kolem 14. věku života dítěte.“
Otoplastika nemusí být nutně prováděna v dětství. Odstáté uši lze léčit i v dospívání nebo v dospělosti.

Jak probíhá hojení a rekonvalescence po otoplastice?

V případě, že byla zvolena celková anestezie, zůstává pacient hospitalizován do druhého dne. Pokud lékař operoval v místním znecitlivění, odchází pacient již po několika hodinách do domácí péče.
Zprvu je doporučen klidový režim. Přes uši dostanete elastickou bandáž, která stabilizuje polohu ušních boltců. Budete ji nosit 2 až 4 týdny a při sportu celkově 6 týdnů.
Důležitou otázkou je také hygiena v operované oblasti. Je dobré si vlasy umýt před operací, protože další mytí je vhodné až po odstranění stehů.

 

Kdy hradí plastickou operaci uší pojišťovna a kolik stojí otoplastika?

Rozhodování o podstoupení estetické operace je často ovlivněno i finančními aspekty. Prim. MUDr. Inka Třešková z oddělení Plastické chirurgie Plzeň nám k tomu řekla: „Rodiče mají někdy tendenci uspěchat operaci uší u dítěte i z finančních důvodů. Zdravotní pojišťovna totiž hradí otoplastiku do 10 let věku dítěte. Po této době si operaci platí pacient sám, u dítěte samozřejmě rodiče. Termín operace uší by měl být zvolen pečlivě a citlivě, nikoliv v závislosti na úhradách zdravotní pojišťovny.“

 

Jaká je cena operace uší?

Obecně se cena „přišití uší“ pohybuje mezi 8.000 až 20.000 Kč v závislosti na lékařském zařízení. Plastická chirurgie Plzeň provádí operace uší za cenu od 14.000 Kč.