Budovať na pevných základoch 
v sebe aj navonok
potom aj bolesť je na dobré

Tri ,,sudičky,, dieťa nevydali.

Zradili nás, aj dieťa.
Byť s ním, opýtať sa ho, čo by chcel, je úľava.
Zažiť jeho smiech, ale aj plač.
Uistiť sa, uistiť aj jeho, že to nevzdáme.
Chvála jeho čistého srdca.