Hnízdo sokolů stěhovavých se nachází na útesu u La Crescent, v Minnesotě, s výhledem na přehradu na řece Mississippi.
Kamera snímá život sokolů stěhovavých, známých jako sokoli velkého ducha bažin.
Velký duch Bluff Falcon Cam je součástí partnerství mezi explore.org a Raptor Resource Project.

Po zimě se sokoli vracejí do oblasti koncem února až začátkem března. Jako první přilétá sameček Newman, který čeká na samičku, ta přilétá o několik dní později.
V hnízdě Velký duch hnízdí samička Zooey, která nemí kroužkovaná a samec Newman, který také není kroužkovaný.
Samička snáší vajíčka koncem března až začátkem dubna.
Raptor Resource instaloval budku v roce 2003. První hnízdění bylo zaznamenáno v roce 2005 a od té doby je produktivní.
V roce 2017 se v budce přemnožily černé mušky a Raptor Ressource se rozhodl pro instalaci nové budky.
V zimě 2017 vyměnili stávající budku za novou. Nová budka má boční větrání a větší přední zábranu.
Nezisková organizace Raptor Resource Project založená v roce 1988 zesnulým Bobem Andersonem se specializuje na ochranu sokolů, orlů, orlovců, jestřábů a sov. Vytváří, vylepšuje a přímo udržuje více než 50 hnízd a hnízdišť, poskytuje školení v oblasti vytváření a správy hnízdišť a vyvíjí inovace ve správě a prohlížení hnízdišť, které lidem přiblíží svět přírody. Jejich posláním je chránit a posilovat populace dravců, rozšířit účast na ochraně dravců a pomáhat podporovat další generaci ochránců přírody.

Sokol stěhovavý

Sokol stěhovavý je kosmopolitně rozšířený sokolovitý pták. Samice je výrazně větší než samec a může dosahovat až velikosti havrana. Má dlouhá špičatá křídla a krátký ocas, který se ke konci zužuje. Na zbarvení je nejnápadnější charakteristický tmavý „vous“ na bílé tváři. Jeho kořistí jsou převážně ptáci do velikosti kachny.
Rozpětí křídel sokola stěhovavého je 85 – 115 cm, délka těla 35 – 50 cm. Samci váží od 500 g do 750 g, samice jsou výrazně větší a váží 910 až 1500 g. Velikost je variabilní stejně jako zbarvení, podle toho o jaký poddruh se jedná. Severnější druhy jsou větší, jižní druhy jsou drobnější.
V přírodě hnízdí převážně na skalních stěnách. Pokud nemá k dispozici skály, zahnízdí i ve starém hnízdě jiného druhu. Sám hnízdo nestaví, ani neupravuje, na skále mnohdy hnízdí přímo na holém podkladu. Byla zaznamenána i hnízda na zemi.
Před hnízděním předvádí akrobatické zásnubní lety. Samice nejčastěji na konci března či začátku dubna snáší 3–4 vejce. Sedí na nich cca 29–30 dní, samec ji občas střídá. Samice si buď potravu sama uloví, když ji samec vystřídá v sezení, nebo jí samec nosí kořist na hnízdo. Po vylíhnutí se o mláďata na hnízdě stará asi 14 dní jen samice, samec přináší kořist, poté se střídají. Mláďata opouštějí hnízdo po 35–42 dnech, ale rodiče je nadále krmí ještě aspoň dva měsíce. Sokoli pohlavně dospívají ve dvou až třech letech.

Online přenos:

Sokol stěhovavý- webkamera z hnízda v Minessotě

Videozáznamy:

11.2.2023 Newman se vrátil z migraceSameček Newman u hnízdní budky

Newman ulovil datla


Liška toužebně hleděla na Newmana, který byl mimo dosah

Zdroj: raptorresource.org
Videozáznamy, Terka Busz, Arlene Beech