Telo KristaJežiš je môj Boh
Ježiš je môj Ženích
Ježiš je môj Život
Ježiš je moja jediná Láska
Ježiš je moje všetko vo všetkom
Ježiš je moje všetko.

Ježiš je Obeta
-prinášaná pri svätej omši za hriechy sveta i moje.

Ježiš je Chlieb života – jedzme ho.
Ježiš je Hladný – nasýťme ho.
Ježiš je Chorý – uzdravme ho.
Ježiš je Opustený – milujme ho.
Ježiš je Žobrák – usmejme sa naňho.
Ježiš je Opilec – počúvajme ho.
Ježiš je Postihnutý – chráňme ho.
Ježiš je Narkoman – spriateľme sa s ním.
Ježiš je Väzeň – navštívme ho.
Ježiš je Starý – slúžme mu.

Ježiš je Autista – zostúpme k nemu.